Σχετικά με την καλλιέργεια της Gano Excel

Σχετικά με την καλλιέργεια Γανοδέρματος της Gano Excel International™

Η μεγαλύτερη βιολογική καλλιέργεια Γανοδέρματος

Η μεγαλύτερη 100% βιολογική καλλιέργεια Γανοδέρματος (Ganoderma lucidum) στον κόσμο, βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Gano Excel στο Kedah της Μαλαισίας.

Εκεί, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις βιολογικές καλλιέργειες, η Gano Excel παράγει το υψηλής ποιότητας πρότυπο του Ganoderma lucidum. Όλη η διαδικασία παραγωγής του Γανοδέρματος εναρμονίζεται πλήρως με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας / παραγωγής, όπως το ISO9001 και GMP. Επιπλέον, η Gano Excel International είναι πιστοποιημένη από τους μεγαλύτερους φορείς