Τι είναι το Γανόδερμα;

Τι είναι το Ganoderma lucidum (Γανόδερμα)

Ιστορία του Ganoderma lucidum

Η ιστορία του Ganoderma lucidum είχε από καιρό τεκμηριωθεί στην παλαιότερη Κινεζική φαρμακοποιΐα ως “Herbal Classic Shen Nong” (Shen = Θεός / Nong = γεωργία). Το Ganoderma lucidum θεωρείται σύμβολο ευημερίας και ειρήνης για το έθνος και σύμβολο μακροζωίας του αυτοκράτορα.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Han Wu Di πριν από περίπου 2100 χρόνια, το Ganoderma lucidum βρέθηκε να φυτρώνει σε όλο το παλάτι. Οι αξιωματούχοι απέδιδαν αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο στην αξιοσύνη και τις αρετές του